Voor de Zeeuwse gemeentes en Goeree-Overflakkee organiseren wij het leerlingenvervoer. De Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V. (GVZ) is verantwoordelijk voor de ritplanning en aansturing van de gecontracteerde vervoerders.

IMG_3478

Wat mag u van ons verwachten?

 • Wij zijn contactpersoon voor u als ouder en beantwoorden graag al uw vragen omtrent het vervoer.

 • Wij hebben de mogelijkheid voor ouders om via het webportaal & App in te loggen voor ziek- en betermeldingen, vragen en/of klachten.

 • Als wij uw e-mailadres hebben ontvangen, krijgt u per mail de inloggegevens voor het webportaal.

 • Wij hebben overleg met de scholen omtrent het taxivervoer van de leerlingen.

 • Wij informeren u over vervanging van chauffeurs of wijziging van de route per e-mail.

 • Bij calamiteiten wordt u per sms ingelicht. Het is dus erg belangrijk dat wij een juist mobiel telefoonnummer en e-mail adres van u hebben.

Welke afspraken heeft de GVZ met de vervoerder gemaakt?

 • De vervoerder houdt zich aan de door de gemeente gestelde veiligheids- en kwaliteitseisen.
 • De vervoerder zorgt voor veilig vervoer in een goede sfeer (in verkeerstechnisch en sociaal opzicht).
 • De vervoerder is wettelijk verzekerd tegen aansprakelijkheid.
1Z4A9037

Informatie voor ouders/verzorgers

We hopen dat u ons zoveel als mogelijk helpt om volgens schema te  kunnen rijden, zodat de rit voor alle kinderen zo kort, plezierig en veilig mogelijk verloopt.

U kunt dit doen door rekening te houden met het volgende:

 • Geef tijdig een afmelding of ziekmelding door via onze App, Webportaal of telefonisch.
 • Zorg dat uw kind minimaal 5 minuten voor aankomst van de taxi gereed is voor vertrek, of minimaal 5 minuten voor aankomst van de bus bij de op-/uitstapplaats aanwezig is.
 • Informeer ons uiterlijk de dag van tevoren voor 15.00 uur over wijzigingen in het vervoer (uw kind heeft toestemming voor een ander ophaal- of afzetadres en dat wijzigt de volgende dag etc.). Zo kunnen wij tijdig de informatie voor de chauffeur verwerken en de chauffeur zo nodig informeren. Wijzigingen kunnen via e-mail, telefonisch of via het webportaal worden doorgegeven.
 • Bij wijzigingen die na 15.00 uur binnenkomen kunnen we niet garanderen dat het voor de volgende dag is aangepast. Wijzigingen voor de maandag dienen vrijdagmiddag voor 15.00 uur binnen te zijn.
 • Leg uw kind uit welke afspraken er in verband met zijn/haar veiligheid gelden tijdens de rit: Op de stoel blijven zitten en het dragen van een gordel.
 • Zorg ervoor dat uw kind zich aan de afspraken houdt zoals het gebruik van de gordel. 

Contact

U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. ’s Avonds en in het weekend wordt u doorgeschakeld naar één van onze telefonistes.

Voor ouders/verzorgers is er een ouderportaal en een app beschikbaar via 'Inloggen Leerlingenvervoer' of www.gvzeeland.nl/app. Hierop vindt u de actuele informatie over ophaal- en afzettijden en wie de (vervangende) chauffeur is. Tevens verzoeken wij u om via het portaal of de app uw zoon/dochter/pupil tijdig ziek- of beter te melden of voor een rit af te melden als hij/zij niet meerijdt.

Bij andere vragen kunt u het contactformulier invullen of een mail sturen aan groepsvervoer@gvzeeland.nl

Handleidingen en folders

Download hier onze handleidingen en folders voor meer informatie

Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.